Estelle har kronisk artros

Häromdagen hade jag ute veterinären till Estelle och killingarna.

Estelle har blivit så stel och ibland ser det smärtsamt ut (andra gånger leker och bråkar hon utan några besvär). Jag misstänkte artros och veterinären höll med. Diagnosen blev kronisk artros och jag fick en smärtmedicin som jag ska behandla henne med i tio dagar. Förhoppningsvis lindrar det hennes smärta.

Jag har fått tips från andra getägare att testa till exempel glucosamin, MSM, nyponpulver med mera. Så efter avslutad medicinering ska jag testa och se om något hjälper. Kronisk artros går ju inte att bota, men förhoppningsvis kan jag lindra hennes symtom.

Några av killingarna nyser och en har hostat, så jag bad veterinären göra en hälsokontroll på alla nio killingar. Lungorna lät bra på samtliga killingar och ingen av dem uppvisar några andra sjukdomstecken, så troligtvis är några av dem bara lite känsligare mot damm och pollen än de andra. Det var en lättnad att höra!

🐐

The other day I had a veterinarian come and see Estelle and the kids.

Estelle has become so stiff and sometimes it looks so painful (other times she is playing and fighting without any trouble). I suspected arthritis and the veterinarian agreed. The diagnosis is chronic arthritis and I got a pain medicine that I am to treat her with for ten days. Hopefully it will help to ease her pain.

I have gotten tips from other goat owners to try for example glucosamine, MSM, rosehip powder and so on. So after completing her medication I am going to test and see if anything helps her. Chronic arthritis is not curable, but hopefully I can ease her symptoms.

Some of the kids are sneezing and one has been coughing, so I asked the veterinarian to do a health check on all nine kids. The lungs sounded good on all of them and none of them are displaying any other signs of illness, so some of them are probably just a bit more sensitive to dust and pollen than the others. That was a relief to hear!

Mini fick tvillingar!!

Mini fick tvillingar! En mörkgrå bockkilling och en brun bockkilling. Den mörkgrå är mycket mindre än den bruna, så den kan ha ärvt Minis lilla storlek. Hon hade svårt att krysta fram den första, så jag hjälpte till. Mini är en duktig mamma.

😍

Mini had twins! A dark grey buckling and a brown buckling. The dark grey one is much smaller than the brown one, so it may have inherited Mini’s small size. She had a hard time pushing out the first one, so I helped. Mini is a good mom.

Zally fick tvillingar!!

I natt fick Zally tvillingar! En brun/vit bockkilling och en mörkgrå getkilling. Bockkillingen kom först och stackars Zally hade det riktigt kämpigt då han var ganska stor, så jag fick hjälpa henne. Men, getkillingen kom i alla fall ut väldigt enkelt (trots att även hon är åt det lite större hållet). Zally älskar sina bebisar och är en duktig mamma!

💖

Tonight Zally had twins! A brown/white buckling and a dark grey doeling. The buckling came first and poor Zally was struggling as he is quite big, so I had to help her. But, at least the doeling came out very easily (despite being on the larger scale aswell). Zally loves her babies and is a good mom!

Emmie fick trillingar!!!

Emmie fick trillingar! En grå getkilling, en svart getkilling och en svart bockkilling. Det är första gången som hon har fått killingar och det blev ju verkligen ingen mjukstart! Dels att det blev tre stycken, men också för att det blev lite dramatiskt med den sista (bockkillingen).

Han kom med huvudet först och jag kunde inte putta in honom igen för att få tag på hans framben. Han var till råga på allt större än de två första. Stackars Emmie var i plågor och väldigt trött.

Jag blev väldigt orolig så jag ringde Kristina som jag köpte Estelle och Zafira av och bad om råd då hon är en väldigt erfaren och kunnig uppfödare. Hon sa att jag kunde testa dra i huvudet. Jag testade detta och fick faktiskt ut honom och han var vid liv! Vilken lättnad!

Tack så hemskt mycket Kristina för din hjälp!

💖

Emmie had triplets! A grey doeling, a black doeling and a black buckling! It’s her first time having kids and it certainly wasn’t an easy start! Partly because she had three, but also because it was a little dramatic with the last one (the buckling).

He came head first and I couldn’t push him back in to grab his frontlegs. On top of that he was bigger than the first two. Poor Emmie was in agony and was very tired.

I became really worried so I called Kristina from whom I bought Estelle and Zafira for advisers she is a very experienced and knowledgeable breeder. She said I could try pulling his head. I tried that and actually got him out and he was alive! What a relief!

Thank you so much Kristina for your help!