5 år som getmamma

Denna dag för fem år sedan blev jag getmamma för första gången när Estelle och Zafira kom in i mitt liv. Ett av de bästa besluten jag tagit! Getter är så roliga, gulliga, rara och kärvänliga!

Ungefär två månader senare fick Zafira en killing (Feelgood Zally) och Estelle fick tre killingar (Feelgood Esmé, Feelgood Ella och Feelgood Emmie). Tre år senare fick de totalt nio barnbarn så på fyra år gick de alltså från två till sex till femton!

Hösten 2021 sålde jag dock två av bockkillingarna och mest hjärtkrossande av allt så förlorade jag Estelle på grund av artros. Sorgen och saknaden är enorm, men jag är så tacksam att jag har hennes döttrar och barnbarn.

Jag hoppas på många år som getmamma!

🐐

This day five years ago I became a goat mom for the first time when Estelle and Zafira came into my life. One of the best decisions I’ve made! Goats are so funny, cute, sweet and loving!

About two months later Zafira had a kid (Feelgood Zally) and Estelle had three kids (Feelgood Esmè, Feelgood Ella and Feelgood Emmie). Three years later they had a total of nine grandkids so in four years they went from two to six to fifteen!

Fall of 2021 I sold two of the bucklings and most heartbreaking of all I lost Estelle because of arthritis. The grief and loss is immense, but I’m so grateful to have her daughters and grandchildren.

I’m hoping for many years as a goat mom!

Syns i mörkret

Öka din säkerhet i mörkret! Använd fluorescerande färger, bra reflexer och LED-belysning inte bara på dig själv, utan även på din hund och häst.

🐾

Increase your safety in the dark! Use fluorescent colors, good reflectors and LED-lights not only on yourself, but on your dog and horse aswell.

Lucia

”Alien” och jag hoppas att alla hade en trevlig Luciadag.

🕯🌟🕯🌟🕯🌟🕯🌟🕯

”Alien” and I hope that everyone had a nice Lucia-day.