Nya bilder & nytt pris

Här är några nytagna bilder på vackra Merlin (som jag förmedlar åt hans ägare) som har vuxit rejält under sommaren. Faktum är att han redan är cirka 34″ vilket tyvärr innebär att han med största sannolikhet kommer att växa över maxmåttet för AMHA. Med detta i åtanke sänks priset rejält från 30.000,- till 20.000,-

Så om du:

* inte bryr dig om vad hans slutgiltiga höjd blir

* vill ha en lite större miniatyr för att hardshippa hos AMHR

eller

* vill chansa på att han inte växer över 34″

så har du chansen att köpa en riktigt vacker, trevlig grabb med goda gångarter och bra stam till ett trevligt pris!

🦄

Here are som new pictures of beautiful Merlin (who I help his owner sell) who has grown a lot during the summer. He is, in fact, already approximately 34″ which sadly means that he most likely will grow over the maximum height for AMHA. With this in mind the price is significantly reduced from 30.000 SEK to 20.000 SEK.

So if you:

* don’t care what his final height will be

* want a somewhat larger miniature to hardship at AMHR

or

* want to take a chance that he won’t grow over 34″

you have the chance to buy a really beautiful, nice boy with good gaits and a good pedigree at a nice price!

VIDEO: Helan & Halvan busar

Video från den 25 juli när Classe och Knasen busar i hagen. Jag kallar dem ”Helan & Halvan” eftersom Classe är SÅ överviktig just nu och Knasen är en spetig åring (som dock har en gräsmage).

~¤~ ❤ ~¤~

Video from July 25th when Classe and Knasen are playing in the field. I call them ”Laurel & Hardy” (who in Sweden are called ”The whole & The half”) because Classe is SO overweight at the moment and Knasen is a scrawny yearling (with a grass-belly, though).

Önsketänkande?

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så har Knasen vuxit galet fort under sina första 16 månader i livet. Idag fick jag hjälp av Magnus med att mäta honom och han är redan ca 85-85,5 cm (ca. 33 1/2″ – 33 3/4″) vilket är stort med tanke på att AMHA-gränsen går vid 86 cm (34″) på en fullvuxen AMHA.

Finns det någon som helst chans att han kommer att klara höjdgränsen, eller är det rent önsketänkande? Finns det någon med erfarenhet av hästar som nått vuxen mankhöjd inom cirka 18 månader och som därefter endast breddat sig?

~☆~

As I wrote in a previous post, Knasen has grown crazy fast in his first 16 months of life. Today I got help from Magnus with measuring him and he is already 85-85,5 cm (approx. 33 1/2″ – 33 3/4″) which is big considering that the height limit for AMHA is 86 cm (34″) for an adult AMHA.

Is there any chance of him clearing the height limit, or is that purely wishful thinking? Is there anyone with experience of horses that reached their adult height within approximately months and thereafter only broadened?

Pondus

Busen (två månader gammal) har redan sådan pondus att Knasen (sexton månader gammal) är den som föltuggar i underkastelse!

~☆~

Busen (two months old) has already such powerful presence that Knasen (sixteen months old) is the one chewing in submission!