Tänker för mycket

”Vi tänker för mycket och känner för lite.”
~ Charlie Chaplin

Det är någonting som man skulle kunna applicera på ryttare också. Man kan bli så ”fast i huvudet” att man glömmer av att känna efter!

Hästens vilda själ 

Jag tyckte denna var så fin. Det stämmer verkligen det hon skriver – att även de tama hästarna bär tydliga spår av den vilda hästens själ och instinkter och deras vilja att samarbeta med oss är verkligen en gåva till mänskligheten!

Mysterium

Det är ett mysterium varför hästar är villiga att skapa kontakt med oss… Må vi betrakta varje möte med under och vördnad.