Jordhög och gungbräda

Magnus var snäll och gav getterna en stor jordhög och en gungbräda! Jordhögen blev omedelbart populär, däremot så var alla utom Emmie väldigt skeptiska mot gungbrädan – haha!

Magnus was kind and gave the goats a large pile of dirt and a see-saw/teeter-totter! The pile of dirt instantly became popular. However, everyone except Emmie were very sceptical towards the see-saw/teeter-totter – haha!