Getberget

Jag kallar getternas nya jordhög för Getberget och det är uppenbart att de gillar att både leka och vila på sitt lilla ”berg”.

I call the goats’ new pile of dirt the Goat Mountain and it’s obvious that they like to play as well as rest on their little ”mountain”.