Sådan far ~ sådan son

Classe och Knasen – trötta och gäspande. Sådan far – sådan son!

Jag brukar inte ha grimma på dem ute i hagen, men Knasen hade rymt TRE gånger så vi fick göra om staketet och han fick ha grimma i några dagar ifall han skulle smita en gång till, vilket han inte gjorde. Så efter det har det gått bra och han behövde inte längre ha grimma på sig.

Classe and Knasen – tired and yawning. Like father – like son!

I don’t usually leave the head collars on in the pasture, but Knasen had escaped THREE times so we had to redo the fence and he had to wear the head collar for a few days in case he would escape again, which he didn’t. So after that it’s gone well and he didn’t have to wear the head collar anymore.

Getberget

Jag kallar getternas nya jordhög för Getberget och det är uppenbart att de gillar att både leka och vila på sitt lilla ”berg”.

I call the goats’ new pile of dirt the Goat Mountain and it’s obvious that they like to play as well as rest on their little ”mountain”.

Jordhög och gungbräda

Magnus var snäll och gav getterna en stor jordhög och en gungbräda! Jordhögen blev omedelbart populär, däremot så var alla utom Emmie väldigt skeptiska mot gungbrädan – haha!

Magnus was kind and gave the goats a large pile of dirt and a see-saw/teeter-totter! The pile of dirt instantly became popular. However, everyone except Emmie were very sceptical towards the see-saw/teeter-totter – haha!